Referencie

 • Rekonštrukcia MK ul. Smetanova Poprad – Matejovce: 2014, búracie práce, rezanie asfaltového krytu, zemne a výkopové práce, prekládka inž. sieti, pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby, zakladanie komunikácie, výšková úprava kan. a uličných vpustí, úprava a zarovnanie terénu, odvoz materiálu
 • Oprava miestnych komunikácii v obci Prakovce: 2014, vymena podložia pod cestnú komunikáciu
 • Rekonštrukcia cesty a chodníka Ul. Kpt. Nálepku, Svit: 2014, búracie práce na komunikáciach, rezanie asfaltu, zemné a výkopové práce, prekládka sieti, pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby, výmena podložia pod cestnú komunikáciu, odvoz materiálu, úprava a zarovnanie terénu
 • Rekonštrukcia komunikácie pri ZUŠ Fabiniho 1, SNV: 2013, úprava a zhutnenie pláne, búracie práce
 • Sídlisko “E” – vnútrobloková cesta, Svit: 2013, búracie práce, zemné a výkopové práce, prekládka inž. sieti, pokládkla obrubníkov a zámkovej dlažby, úprava a zhutnenie pláne, úprava a zarovnanie terénu
 • Streetbalové ihrisko 15,0 x 12,5 m vo Svite – vnútroblok E: 2013, výkopové práce, pokládka obrubníkov, betonáž, rezanie dilatačných špár
 • Parkoviská mesta Poprad – Západ, bl. Myjava, I. etapa: 2012, búracie práce, rezanie asfaltového krytu, zemné a výkopove práce, pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby, úprava a zarovnanie terénu
 • Rekonštrukcia cesty prieťah Poprad lll/534003: 2012, búracie práce, zemné a výkopové práce, pokládka cestných obrubníkov, výšková úprava vpustí
 • D1 Važec – Mengusovce: 2011, búracie práce, odvoz materiálu, montáž betónových tvárnic
 • Nové parkovacie miesta a prístupová komunikácia na ulici Komenského v Poprade: 2010, pokládka zámkovej dlažby – 1900 m2
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácii a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka: 2010, montáž obkladu zvislých stien z prírodného kameňa
 • R3 Trstená – obchvat: 2010, montáž betónových tvárnic
 • Komunikácia l/68 Prešov – Nábrežna: 2010, pokládka zámkovej dlažby – 835 m2
 • Diaľnica D1 Hybe – Važec: 2009, oplotenie diaľnice, telekomunikačné zariadenie diaľnice, úprava potoka Východnianka
 • Obnova a modernizácia areálu folklórného festivalu Východná: 2006-2007
 • Práce na telekomunikačnom zariadení diaľnice: 2006-2007, stavebno-montážne práce, úprava terénu